OSNOVNA ŠKOLA SKIJANJA


Početnik se upoznao sa korištenjem pokretne trake, zna da formira prelaznu poziciju skija, da se zaustavi, skreće u jednu i drugu stranu. Koljena su i dalje kruta, još uvijek je stav ukočen i u grču. Obično, (za preko 80 posto populacije), zaokret u lijevu stranu je lakši, jer ga vodi desna noga koja je motorički bolja. Taj zaokret u desno je za mnoge noćna mora jer lijeva noga je motorički inferiorna, nije njihova, ne osjećaju je, ne kontrolišu pokret. Nastoje da gornjim dijelom tijela kompeziraju n aktivnost u koljenom zglobu lijeve noge, da sve urade koristeći desnu nogu, a to ne ide.
spust pravo na jednoj skiji
 
Napredak se dešava sa pravilnim i upornim vježbanjem. Vježbe sa podizanjem repa skije, vožnja na jednoj skiji, skokići, paralelni prestupi u novu smučinu, nas primoravaju da zbog stabilnosti savijemu nogu u koljenom zglobu i da naučimo kako da doljnju skiju aktivacijom u skocnom zglobu postavimo na unutrašnji rubnik. Pravilan skijaški stav koji podrazumijeva dobar odnos segmenata tijela je preduslov da možemo dalje da napredujemo. 
 
Sa povezivanjem zaokreta idemo dalje i dodajemo opružanje na gore i naprijed u pravcu kretanja, kružnim pokretom koljena ka naprijed i unutra pregibajući vodimo zavoj. Lagano se povećava brzina i strmina. Koristimo ski lift Mašinac i šestosjed Karaman Greben, četverosjed Krst. Ako imamo blok sat nastave sa našim polaznicima na Kopaoniku možemo koristiti i ostale plave staze. Izbor adekvatnog terena za vježbanje, uz adekvatne vježbe je od presudnog značaja.

Učitelj skijanja koji stalno na pravi način tumači i zna da sluša, da čuje šta polaznika muči i sa svojom kompetentnošću zna šta, koliko, kada i gdje da vježba  vodi uspješno polaznika ka zajedničkom cilju.opruzanje
 
Čim polaznik počne da tečno sa opružanjem i pregibanjem vozi zaokrete, vrijeme je da se doda i ubod štapa. Faktički tada vraćam polazniku štapove, koje je koristio samo prvih pola sata, a do ovog momenta je skijao bez štapova.

Ubod štapa sa jedne strane daje ritam, sa druge strane je signal skijašima iza nas da mjenjamo pravac, a sa treće strane postoji jedna komponenta vertikalne sile koja se sa ubodom štapa prenosi preko ruke na rame i potpomaže rasterećenju na gore. Zbog toga se pri velikim brzinama štap ne ubada, jer bi nas ta komponenta sile povukla previše uvis i nazad.urezni-luk
 
Radimo i osnovne elemente karvinga. Na početku bez štapova, na ravnim i blagim padinama, spuštajući se u nizi položaj i čineći pokret u obadva skočna zgloba naginjemo blago obadva koljena ka brdu i postavljamo skije na rubnike, dozirajući pokret, ispoljava se geometrija skije i činimo prve urezne lukove.
 
Klizni korak nam je pomoćno sredstvo kako da brže i lakše savladamo ravne dijelove, a početniku pomaže da bolje osjeti postavljanje unutrašnje skije na rubnik i prenos težine naprijed. U početku bez gibanja i uboda štapova, a kasnije sa ubodom štapova i gibanjem.
 
Učimo i spust poziciju u sve tri pozicije (visoka, srednja i niska), lagano pomjeramo brzinsku barijeru kod polaznika, ne ugrožavajući ni njegovu, ni bezbjednost drugih skijaša.
 
Zaleđenje, uske i strme dijelove savladavamo bočnim otklizavanjem.
 
Na blagim i ravnim dijelovima  ubrzavamo ritam zavoja i radimo prve elemente brzog vijuganja.