C NIVO NAPREDNA ŠKOLA SKIJANJA

U prethodnom B nivou smo dosta toga uradili. Na blagim plavim stazama smo sigurni, vozimo paralelno, gibamo se i koristimo skijaške štapove. Kontrolišemo sigurno brzinu i pravac kretanja.

opruzanjeOno što predstavlja izazov za polaznike je probijanje strminske barijere. Iako voze i vladaju skijama, kada dođu na strminu dolazi do blokade, ukočenosti nogu i pomjeranje težišta nazad. Tako da se suočavaju sa velikim izazovom u pripremnoj fazi zavoja, prelaznoj fazi i u fazi vođenja zaokreta.

Upravo rešenje tog izazova nam  je prevashodni zadatak u ovoj fazi obuke, pomjeriti težište naprijed ka centru zaokreta na strmini u prelaznoj fazi zaokreta, a pravilno i sigurno voditi zaokret tokom faze zaokretanja. Svi segmenti tijela učestvuju u projekciji težišta tijela tokom zaokreta, ali kukovi i trup nose najviše težine i najvise utiču na projekciju težišta tijela u prostoru dok skijamo. Nije dovoljno da samo glavu gurnemo malo dole niz padinu, repovi skija će i dalje biti opterećeni i  imaćemo ozbiljnih problema prilikom faze  zaokretanja. Ono što radimo je da na blažoj padini izvedemo i pravilno usvojimo pravac opružanja i vođenje zavoja, a onda postepeno povećavamo strminu. Za uslove Kopaonika prekrasna padina za početno usvajanje ovog elementa u prethodnom B razredu je Pajino preslo, Mašinac potom centralni „crni“ Karaman Greben.Asistencija u fazi opruzanja 
Kada se polaznik pravilno giba i kontroliše skije na ovim padinama idemo na Sunčanu dolinu i Pančićev vrh. 

Znači postepeno pomjeramo brzinsku i strminsku barijeru. Neophodna je stalno osluškivati i imati povratne informacije od polaznika. Na osnovu onoga šta vidimo i saznamo od polaznika pravimo procjenu šta je realno i kojom dinamikom treba dalje da napredujemo. U svakom slučaju dok polaznik ne bude potpuno siguran u sebe, dok ne riješimo strah i ukočenost, to će usporavati napredak. Zbog toga vršimo stalni mix različitih strmina i nastojimo da čas uvijek završimo na blažim padinama gdje naš polaznik sigurno izvodi tražene elemente.

Uslovi na skijalištu su jako značajni. Magla i niske temperature nam ne idu na ruku u radu. Za rad su najpovoljniji rani jutarnji termini kada na stazama nema mnogo skijaša i staze su ravne i bez leda. Mnogo skijaša na stazama, koji jure na sve strane ometaju rad i otežavaju usvajanje novih elemenata tehnike.siroki-hodnik-niska-pozicija4
Paralelni zaokret u širokom hodniku kombinovanom tehnikom je prva vrsta zaokreta koja treba da se usvoji na ovom nivou. Izvodi se srednjom brzinom u širokom hodniku na crvenim i crnim stazama sa upotrebom skijaških štapova.
siroki-hodnik-ulaz-u-zavoj1


 

Paralelni zaokret u širokom hodniku ureznom tehnikom predstavlja zaokret gdje se tokom cijelog zaokreta ispoljava efekat geometrije skije, skije se tokom trajanja zaokreta paralelno  postavljene, a rubnici se urezuju u podlogu. U početnoj fazi zaokretanja minimalno je prednjačenje spoljašnje skije, a  nema bočnog otklizavanja skija tokom faze zaokretanja gdje  posle prelaska padne linije ureznom tehnikom vodimo  završnu fazu zavoja. U početnom dijelu zaokreta osim minimalnog  prednjačenja spoljne skije, promjenu pravca vršimo aktivacijom skočnog zgloba. Na ovom nivou tehnike je usaglašeno:lateralno opružanje, pregibanje, ritam, vođenje skija i upotreba skijaških štapova. Skije vozimo sigurno srednjom brzinom u širokom hodniku.siroki-hodnik-niska-pozicija5

siroki-hodnik-niska-pozicija (2)