PRIPREMA ZA UČITELJSKA ZVANJA

sunozni-odraz-let


Prekrasan i dinamičan je posao učitelja skijanja. Kompleksan i izazovan jer osim poznavanje tehnike i metodike skijanja, traži i mnogo primjenjivog znanja iz pedagogije, psihologije i komunikologije. Da bi se stekla licenca učitelja skijanja potrebno je mnogo rada na tehnici skijanja i taj rad na sebi nikada ne prestaje. Kada počnete da radite i učite druge shvatite koliko mnogo još toga morate da spoznate i usvojite. Koliko se još toga otvara što nedovoljno poznajete.
Moja preporuka je svima onima koji planiraju da polažu za učitelja I nivoa ili polažu za više nivoe učitelja II i III da ih za ispit priprema neko od Državnih demonstratora. Minimalan fond sati za pripremu je 20 časova. Video projekcija je obavezna. Kod mene u programu pripreme je i korekcija tehnike UPS metodom.
Snow Stars ski škola je napravila ogroman iskorak u obuci svojih učitelja. Učiteljski trening je sastavni dio aktivnosti škole i obavezan je za učitelje do 5 godina staža na planini. Osim mene koji sam odgovoran za organizaciju i neposrednu realizaciju treninga, u treningu učestvuju i izvode ga g-din prof. Zoran Žugic, vlasnik i direktor škole, i g-din Milan Perišić . 
 
stepU Srbiji egzistira više različitih organizacija koje se bave školovanjem i izdavanjem različitih vrsta učiteljskih licenci. Programi su dosta slični, a razlika je u namjeni licence koja se dobije.  Inter SKI Srbije je nadležan za školovanje učitelja koji žele da da rade u komercijalnim školama skijanja i osim licenci učitelja I i II, izdaje i ovjerava međunarodnu licencu ISIA, učitelja III nivoa. ISIA je međunarodna asocijacija profesionalnih ski učitelja.
 

Seminari u organizaciji Inter SKI Srbija se obično realizuju krajem marta na Kopaoniku i traju 7 dana. Na seminaru se prolaze praktični elementi škole skijanja sa akcentom na metodici obučavanja, detekciji i korekciji grešaka i tehnici skijanja. Jedan dio teoretske nastave se odsluša u večernjim terminima na seminaru, a drugi dio na Fakultetu za fizičku kulturu, gdje se polaže teoretski dio ispita. 


twister
Ocjena se sastoji iz: ocjene praktičnog dijela, ocjene pedagoške prakse, ocjene Državnog demonstratora kod koga je polaznik bio u grupi na seminaru i ocjene sa teoretskog dijela ispita.
Za učitelje nivoa I prolaz je ocjena 6. Za učitelje nivoa II prolaz je ocjena 7. Za učitelje nivoa III prolaz je ocjena 8, za Državne demonstratore čiji se reizbor vrši periodično prolaz je ocjena 9 i više. Dvije godine je potrebno raditi u školi da bi se imalo pravo polaganja za viši nivo. Ovjera licence je takođe na dvije godine.