A NIVO- POČETNA ŠKOLA SKIJANJA

Početnik se prvi put susreće sa skijaškom opremom i potrebno je da se navikne na nju. Kliznost skija, održavanje ravnoteže i prvi oblici kretanja na blagom terenu su izazovi sa kojima se početnik prvi put susreće.pozicija izmedju izmedju pluga i paralelne pozicije

A nivo obuhvate sledeće postupke, radnje i vještine koje polaznik treba da nauči:

- Obuvanje i zatezanje kopči na ski cipelama, hodanje u ski cipelama (na ravnom, uzbrdo, nizbrdu, stepenište)

- Pakovanje i nošenje skija i štapova, načini nošenja skija u zatvorenom i otvorenom prostoru

- Stavljanje ski cipela u vezove i oslobađanje ski cipela iz vezova

- Korištenje lejzera prilikom ulaska na ski poligon

- Koračanje skijama sa naizmjeničnim korištenjem lijevog i desnog štapa

- Klizanje sa skijama na ravnom korištenjem obadva stapa istovremenom, isto to na blagoj nizbrdici za dobijanje ubrzanja prilikom spusta pravo

- Okretanje oko vrhova, repova i oko svoje ose na ravnom

- Stepenasto penjanje uz padinu

- Spust ravno na blagoj padini u srednjoj skijaškoj poziciji sa paralelnim skijama postavljenim u širinu kukova

- Zaustavljanje u plugu

prednjacenje

- Spust ravno na blagoj padini sa kontrolom brzine u prelaznoj poziciji skija ( pica parče,klin, slovo A)

- Korištenje pokretne trake na ski poligonu

- Pojedinačni zaokret u prelaznoj poziciji skija sa prednjačenjem spoljašnje skije u početnoj fazi zaokretanja