Škola skijanja Kopaonik Darko Pantić - Instruktor skijanja

Ski Man Ski Track Finish Flag
0%

Kontakt

Hotel Klub A, Kopaonik

darkopantic@yahoo.com

062494220

Pozovite nas

Napredna Škola Skijanja

C NIVO - Napredna Škola Skijanja

U prethodnom B nivou smo dosta toga uradili. Na blagim plavim stazama smo sigurni, vozimo paralelno, gibamo se i koristimo skijaške štapove. Kontrolišemo sigurno brzinu i pravac kretanja.


Ono što predstavlja izazov za polaznike je probijanje strminske barijere. Iako voze i vladaju skijama, kada dođu na strminu dolazi do blokade, ukočenosti nogu i pomjeranje težišta nazad. Tako da se suočavaju sa velikim izazovom u pripremnoj fazi zaokreta, prelaznoj fazi i u fazi vođenja zaokreta.


Upravo rešenje tog izazova nam je prevashodni zadatak u ovoj fazi obuke, pomjeriti težište naprijed ka centru zaokreta na strmini u prelaznoj fazi zaokreta, a pravilno i sigurno voditi zaokret tokom faze zaokretanja. Svi segmenti tijela učestvuju u projekciji težišta tijela tokom zaokreta, ali kukovi i trup nose najviše težine i najvise utiču na projekciju težišta tijela u prostoru dok skijamo.


Nije dovoljno da samo glavu gurnemo malo dole niz padinu, repovi skija će i dalje biti opterećeni i imaćemo ozbiljnih problema prilikom faze zaokretanja. Ono što radimo je da na blažoj padini izvedemo i pravilno usvojimo pravac opružanja i vođenje zaokreta, a onda postepeno povećavamo strminu. Za uslove Kopaonika prekrasna padina za početno usvajanje ovog elementa u prethodnom B razredu je Pajino preslo, Mašinac potom centralni „crni“ Karaman Greben. Kada se polaznik pravilno giba i kontroliše skije na ovim padinama idemo na Sunčanu dolinu i Pančićev vrh.


Znači postepeno pomjeramo brzinsku i strminsku barijeru. Neophodna je stalno osluškivati i imati povratne informacije od polaznika. Na osnovu onoga šta vidimo i saznamo od polaznika pravimo procjenu šta je realno i kojom dinamikom treba dalje da napredujemo. U svakom slučaju dok polaznik ne bude potpuno siguran u sebe, dok ne riješimo strah i ukočenost, to će usporavati napredak. Zbog toga vršimo stalni mix različitih strmina i nastojimo da čas uvijek završimo na blažim padinama gdje naš polaznik sigurno izvodi tražene elemente.


Uslovi na skijalištu su jako značajni. Magla,niske temperature i zaleđene staze nam ne idu na ruku u radu. Za rad su najpovoljniji rani jutarnji termini kada na stazama nema mnogo skijaša i staze su ravne i bez leda. Mnogo skijaša na stazama, koji jure na sve strane ometaju rad i otežavaju usvajanje novih elemenata tehnike.


Paralelni zaokret u širokom hodniku kombinovanom tehnikom je prva vrsta zaokreta koja treba da se usvoji na ovom nivou. Izvodi se srednjom brzinom u širokom hodniku na crvenim i crnim stazama sa upotrebom skijaških štapova.


Paralelni zaokret u širokom hodniku ureznom tehnikom predstavlja zaokret gdje se tokom cijelog zaokreta ispoljava efekat geometrije skije, skije se tokom trajanja zaokreta paralelno postavljene, a rubnici se urezuju u podlogu. U početnoj fazi zaokretanja minimalno je prednjačenje spoljašnje skije, a nema bočnog otklizavanja skija tokom faze zaokretanja gdje posle prelaska padne linije ureznom tehnikom vodimo završnu fazu zaokreta. U početnom dijelu zaokreta osim minimalnog prednjačenja spoljne skije, promjenu pravca vršimo aktivacijom skočnog zgloba. Na ovom nivou tehnike je usaglašeno:lateralno opružanje, pregibanje, ritam, vođenje skija i upotreba skijaških štapova. Skije vozimo sigurno srednjom brzinom u širokom hodniku.

Veliki je prelaz između osnovne i napredne škole skijanja. To se prije svega ogleda u vrstama terena na kojima skijamo i brzinama kojima skijamo. Taj iskorak zahtjeva viši nivo tehnike.


U naprednoj školi skijanja skijamo na svim stazama i na svim strminama. Nastavićemo da neke elemente uvježbavamo na blažim plavim stazama, odnosno pravićemo stalni mix različitih strmina i brzina za izvođenje elemenata škole skijanja kako bi došlo do pravilnog usvajanja istih. Kako bi polaznika vodili kroz proces bezbjedno, sigurno bez stresa i stalno pomjerali granicu njegovog skijanja.

Kids in ski gear

Usvajanjem i oslobađanjem od straha da na većoj strmini uradimo pravilan pravac opružanja i projektujemo naše težište naprijed i u novi pravac kretanja, zadovoljavamo prvi uslov da smo zreli za prelazak u naprednu školu skijanja.


Takođe skijamo brže i agresivnije, osjeti se da nemamo straha od brzine i strmine, sigurniji smo. Da me pogrešno ne razumijete, skijamo primjereno uslovima na stazi, „ne divljamo“, ali se dešava pomjeranje brzinske i strminske barijere kod naših polaznika.


Ski teacher with kids

Tehnički na ovom nivou škole skijanja skijamo ureznom i kombinovanom tehnikom, u širokom hodniku, srednjim brzinama na svim vrstama staza. Osjećamo skije i podlogu i postavljajući skije pod različitim uglom ka podlozi u početnoj- pripremnoj fazi zaokreta i načinom vođenja u završnoj-fazi vođenja zaokreta kreiramo vrstu zaokreta kojom vozimo. Pri tome vodimo računa o tajmingu, usklađenosti i redosljedu pokreta, te međusobnom odnosu segmenata tijela tokom zaokreta, dobijamo na kraju paralelne zaokrete u širokom hodniku ureznom tehnikom ili paralelne zaokrete u širokom hodniku kombinovanom tehnikom.