Škola skijanja Kopaonik Darko Pantić - Instruktor skijanja

Ski Man Ski Track Finish Flag
0%

Kontakt

Hotel Klub A, Kopaonik

darkopantic@yahoo.com

062494220

Pozovite nas

PRIPREMA ZA INSTRUKTORSKA ZVANJA

Prekrasan i dinamičan je posao učitelja skijanja. Kompleksan i izazovan jer osim poznavanje tehnike i metodike skijanja, traži i mnogo primjenjivog znanja iz pedagogije, psihologije i komunikologije. Da bi se stekla licenca INSTRUKTORA skijanja potrebno je mnogo rada na tehnici skijanja i taj rad na sebi nikada ne prestaje. Kada počnete da radite i učite druge shvatite koliko mnogo još toga morate da spoznate i usvojite. Koliko se još toga otvara što nedovoljno poznajete.


Moja preporuka je svima onima koji planiraju da polažu za INSTRUKTORE I nivoa ili polažu za više nivoe instruktora II i III da ih za ispit priprema neko od Državnih demostratora. Minimalan fond sati za pripremu je 20 časova. Video projekcija je obavezna. Kod mene u programu pripreme je i korekcija tehnike UPS metodom.


U poslednjih 15 godina u svim ski školama u kojima sam radio kao ski učitelj ili sam te ski škole vodio učiteljski trening je sastavni dio aktivnosti škole i obavezan je za učitelje do 5 godina staža na planini. To je najbolji put za razmjenu i transfer znanja,podizanja kvaliteta turističke usluge, utimljavanje ekipe. Nema bolje reklame za ski školu od zajedničkog, sihronog skijanja učitelja.

Kids in ski gear

U Srbiji egzistira više različitih organizacija koje se bave školovanjem i izdavanjem različitih vrsta instruktorskih licenci. Programi su dosta slični, a seminari moraju biti odobreni od Skijaškog saveza Srbije.


Kao DEMOSTRATOR sam u poslednjih 5 godina angažovan od strane SASI asocijacije. SASI je srpsko udruženje trenera i učitelja sportova na snijegu. Međunarodni je član IVSS univerzitetske svjetske skijaške asocijacije i ISA međunarodne profesionalne skijaške učiteljske asocijacije.


Da bi se seminar realizovao na Zlatiboru ili Staroj Planini potrebno je da se prijavi minimalno 6 polaznika.


Seminar za nivo I u organizaciji SASI je u trajanju od 360 sati, od toga praktična nastava na snijegu je ukupno 15 dana.Realizuje se u dva ciklusa mart-decembar ili decembar-mart. Seminar se započinje u trećoj sedmici marta na Kopaonik ili trećoj sedmici decembra.


Na seminaru se prolaze praktični elementi škole skijanja sa akcentom na metodici obučavanja, detekciji i korekciji grešaka i tehnici skijanja. Video analiza je sastavni dio seminara. Teoretske nastave se sluša u večernjim terminima preko ZOOM platforme.


II i III nivo seminara je u trajanju 120 sati, 10 dana rada na snijegu.


Ski teacher with kids

Ocjena se sastoji iz: ocjene praktičnog dijela, ocjene pedagoške prakse, ocjene Državnog demostratora kod koga je polaznik bio u grupi na seminaru i ocjene sa teoretskog dijela ispita.Teoretski dio se polaže pismeno na Fakultetu sporta i FV u NS.


Za učitelje nivoa I prolaz je ocjena 2. Za učitelje nivoa II prolaz je ocjena 3. Za učitelje nivoa III prolaz je ocjena 4, za Državne demostratore čiji se reizbor vrši periodično prolaz je ocjena 4,5 i više.


Dvije godine je potrebno raditi u školi da bi se imalo pravo polaganja za viši nivo. II nivo seminara je u trajanju 120 sati, 8 dana rada na snijegu. Stručno usavršavanje- je svake godine u trajanju od 9h i obavezno je za sve koji rade u komercijalnim školama skijanja.