Škola skijanja Kopaonik Darko Pantić - Instruktor skijanja

Ski Man Ski Track Finish Flag
0%

Kontakt

Hotel Klub A, Kopaonik

darkopantic@yahoo.com

062494220

Pozovite nas

SKIJAŠKI KONCEPT- UPS

Šta je UPS?

Sandi Murovec slovenački skijaš, demostrator je koji je osmislio UPS koncept, ili nastavni sistem postepenog produžavanja skija (Učenje sa Produžavanjem Skija- UPS). Počinje se na skijama dužine 90 cm, prelazeći na skije dužine 125cm, i završavajući na skijama dužine koju vi koristite.


Pitaćete zašto?


Savremena kombinacija tzv. zarezne ili rotacione tehnike zahtijeva nove načine učenja, brže, direktnije i efikasnije sisteme koji bi privukli više ljubitelja bijelih staza i omogućili Vam da iskoristite prednosti koje Vam nove skije pružaju. Zbog toga su one i napravljene!

People standing on ski board

Od 2005. godine UPS koncept je posao dio skijaškog nastavnog programa u mnogim ski školama i ski centrima širom svijeta. Uključujući SAD, Rusiju, Kinu, Švajcarsku...itd


Normalno je da se pitate da li je UPS za mene?


Ski man sliding on snow

UPS je za sve one koji žele da brzo, jednostavno i bezbjedno nauče skijate ili da izvrše korekciju svoje dosadašnje tehnike skijanja.


Za sve one koji nemaju vremena da prolaze sve faze i stepenice klasične obuke.


Koji žele izazov, imaju dobar kondicioni i motorički status. Koji se ne plaše izazova.


Do sada je UPS koncept impresionirao hiljade ski fanova i ne vidim razloga zašto ne bi i Vas?

Šta se UPS-om postiže?

UPS metod uvodi različite metode učenja bez teškoće i napora, igru i zabavu- sve u želji da se otkrije nepoznato svakom pojedincu u što kraćem vremenskom roku. Kratke UPS skije su izuzetno pogodne za učenje bez prethodnog vježbanja i za usavršavanje i korekciju dosadašnje tehnike.


Kratke skijice od 90 cm nam stalno daju povratnu informaciju jer, plešu i trepere, kad god nisu pravilno postavljene na rubnike ili nisu urađeni mekani pokreti. Samim time nam olakšavaju i ubrzavaju detekciju greške, učenje i usavršavanje tehnike skijanja.


One primoravaju skijaša da postigne:


1. Otvoren skijaški stav- pruža skijašu mogućnost da ima bolji oslonac i stabilnost. Takav skijaški stav je karakterističan u oba slučaja- i za prve korake na snegu i za vrhunske skijaške tehnike.


2. Uravnotežen i centriran položaj tijela sa ski cipelama na sredini skija, omogućava najbolji skijaški učinak.


3. Vodjenje skija na rubnicima obe skije (zarezna tehnika) za pojedinačna dostignuća skijaša u zavisnosti od njegovog/ njenog znanja, vještine, složenosti staze i opreme (radijus skija).


4. Tijelo prati i održava osu ramena u položaju koji prati pravac skijanja (ili težište skijaša) u svim fazama zaokreta. Pri većim brzinama štap je samo naznačen. Više se ne zahtjeva vertikalno opružanje.


5. Čak i pri manjim brzinama štap je suvišan. Ako ima potrebe za njim, do toga dolazimo na kraju pripreme za zaokret.


6. Brzi pokret koljena i skočnog zgloba (obaranje stopala) u pravcu novog zaokreta.


7. Veće naginjanje tokom zaokreta.


8. Niže težište. Manje vertikalnog, a više lateralnog (bočnog) gibanja.


9. Povijena kičma u "mačka poziciju" za bolju kontrolu skija i bolje iskorištenje refleksa.


10. Neprekidni skije - snijeg kontakt